Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityהעמותה למען האזרח הוותיק - רעננה - צוות העמותה
להלן רשימת  חברי הנהלת העמותה ומוסדותיה :
 
ועד מנהל העמותה למען האזרח הוותיק
     
שם החבר תפקיד  
     
מאיר קצין, יו"ר       יו"ר העמותה         יקיר העיר רעננה
אורלב אריק חבר הנהלה  
בן חורין חנה חברת הנהלה      יקירת העיר רעננה
סמי בקלש חברת הנהלה   
עו"ד עידית וייס חברת הנהלה   
רביד יוסף חבר הנהלה וגזבר           יקיר העיר רעננה
שמיר חניה חברת הנהלה     יקירת העיר רעננה
          


פרלשטיין חיימק'ה    - מנכ"ל העמותה


כתבה לזכרו של שמואל גור ז"ל - לקראיה לחץ כאןהאסיפה הכללית
 
מאיר קצין, יו"ר  
אבי רחף  
אורלב אריק  
בן חורין חנה  
ברוק יעקב  
גנור הדסה  
מי זהב ספי  
מיטל נאוה   
סמי בקלש  
עו"ד עידית וייס  
רביד יוסף  
שמיר חניה  
 

חברי ועדת הביקורת

אבי הוכמן   -   יו"ר הועדה
ברוק יעקב    -   חבר
מי זהב  ספי  -   חבר


צוות העובדים בעמותה הינם עמוד התווך בעמותה :

 להלן רשימת בעלי התפקידים העיקריים :


חיימקה פרלשטיין - מנכ"ל העמותה. 

מיכל מילר - מנהלת מרכז יום משולב לאזרח הוותיק.

גילה עירן - מנהלת מרכז תרבות כושר ופנאי.

מרים זכות - רכזת חיל - קידום בריאות בגיל השלישי.

מלכה מהולל - עורכת עיתון "כיוון חדש"

יצחק חלוצי - מדריך ומנחה קבוצת הטלויזיה הקהילתית "מבט רענן"

ישראל טנדובסקי - מנהל חשבונות של העמותה.
 
נדיה לוי - רואת חשבון  של העמותה.העמותה מפעילה :

מרכז יום לאזרח הוותיק
מרכז תרבות כושר ופנאי
פרוייקט חי"ל - קידום בריאות
עיתון "כיוון חדש"
טלויזיה קהילתית
קהילה תומכת

 
leaf, leaf, nature, green
leaf, leaf, nature, green
leaf, leaf, nature, green
flower, flower, nature, plant
flower, flower, nature, plant
flower, flower, nature, plant
flower, flower, nature, plant
leaf, leaf, nature, green
leaf, leaf, nature, green
leaf, leaf, nature, green
 
כתובת:  ההגנה 114 רעננה
הנהלת העמותה:  09-7747041
מרכז יום משולב:            09-7711598
מרכז תרבות כושר ופנאי: 09-7720707